Yurt Dışı Pazar Destek Programı

İhracata başlamak veya yaptığınız ihracatı arttırmak mı istiyorsunuz?

Bu konuda ayıracağınız bütçeyi rahatlatmak için bu proje desteğinden faydalanabilirsiniz.

 

Ne Kadar Destek alabilirsiniz?

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                      % 30 Geri Ödemeli

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 aydır.

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Dikkat:

  • İşletmeler bu destekten sadece 1  kez yararlanabilir.
  • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
  • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
  • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
  • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
  • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

GİDER GRUBU

GİDER ADI

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

Personel Giderleri

Personel Giderleri

90.000

Teçhizat - Donanım Giderleri

Donanım Giderleri

50.000

Yazılım

Yazılım Giderleri

50.000

Hizmet Alımı

Tanıtım Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Hizmet Alımı

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000