AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Paketi

Yenilik içeren bir ürün üretmek istiyor ama prototip aşamasına kadar yapılması gereken masrafları düşünüyorsanız bu proje desteğinden faydalanabilirsiniz.


Dikkat:

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,

  • Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

  • Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.


Ne Kadar Destek Alabilirsiniz?


KOSGEB AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PAKETİ

DESTEK ÜST
LİMİTİ (TL)

DESTEK
ORANI (%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

200.000

100

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

100.000

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

100.000

75

Diğer Giderler Desteği (Toplam Üst Limit 50.000 TL)

Proje Danışmanlık Desteği

20.000

75

Eğitim Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

10.000

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

20.000

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan) 10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

 

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.