HİSER Destekleri

Son yıllarda, yabancı doğrudan yatırımlarda meydana gelen gelişmeler, bilgi teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak ortaya çıkan hizmet sektörlerinin ticarete konu olmaları ve uluslararası iş gücü hareketliliğinde meydana gelen artış neticesinde hizmetler sektörü ve ticareti dünya ticaretinde önemli bir yer edinmiştir. ITC Trademap verileri çerçevesinde, sektörün 2020 yılı küresel ihracat hacmi 5 trilyon ABD dolarını aşmış durumdadır.

Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan hizmet sektörü, ihracat ve istihdama önemli katkılar sunmanın yanı sıra, imalat sanayinin ve küresel değer zincirlerinin de önemli bir bileşenidir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 yılı hedefleri kapsamında hizmetler kapsamında

  • Ülkemizin dünya hizmet ticaretinden aldığı payın artırılması,
  • Hizmetler sektörü toplam ihracatının 150 milyar dolara çıkarılması hedeflenmekte,

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim, Film ve Yönetim Danışmanlığı sektörleri desteklenmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2020 yılı hizmet ihracatındaki payı %0,7 düzeyindedir.


HİSER PROJE DESTEĞİ

T.C. Ticaret Bakanlığı, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında bir dizi destek sunmaktadır. Bu desteklerden biri de, “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması” yani HİSER Proje Desteği’dir.

HİSER Projeleri ile hizmet ticareti yapan firmaların ihracat kapasitelerini oluşturmak ve/veya kapasitelerini artırmak, mevcut ve yeni pazarlarda kalıcı varlık oluşturmak ve rekabet gücünü artırmak, ihracatta sürekliliği sağlamak; bunların yanı sıra hizmet ticaret yapan firmaların sürekli ihracat yapmalarına yönelik ihtiyaçlarını tespit ederek firma, küme ve sektöre özel yol haritaları çıkartmak ve destekleyici projeler yürütmek hedeflenmiştir.

Bu amaçla, HİSER projesi kapsamından oluşturulan kümeye dahil olan firmaların, işbirliği kuruluşlarının liderliğinde gerçekleştirilecek ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim-danışmanlık), ortak pazarlama (tanıtım-marka, ticaret heyeti vb.) faaliyetleri desteklenir.

 

 DESTEK KALEMLERİ

DESTEK ORANI

DESTEK ÜST LİMİTİ

SÜRE

İhtiyaç Analizi, Eğitim, İstihdam

75%

400.000 USD

Proje sürecince

Yurt Dışı Pazarlama Programı

75%

150.000/Program USD

10 Faaliyet/Yıl

Yurt İçi Pazarlama Programı

75%

150.000/Program USD

10 Faaliyet/Yıl

 

Sektörel uzmanlarla verdiğimiz HİSER Projesi ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlıkları için www.hareketegec.com sitesini inceleyiniz ve lütfen temasa geçiniz.