EkibimizDerya Kaya

Uluslararası Ticaret ve İhracat Destekleri

Aziz Çabuk

Yatırım Teşvik, KOSGEB

Emre Özel

Turquality, İhracat Destekleri

Aslı Moral Ergin

Avrupa Birliği, TUBITAK, Kalkınma Ajansı Destekleri

Ceyhun Yeşilşerit

Uluslararası Pazarlama, Tedarik Zinciri

Tayfun Tekat

Akreditif, Dış Ticaret Operasyonları

Serhat Öztürk

Tedarik Zinciri, Franchising

Nedim Narlı

Turquality, Uluslararası Ticaretin Finansmanı

Dr. Emrah Şahin

Yatırım Teşvik, KOSGEB, AR-Ge

Av. Murat Eren

Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Ali Bülent Turan

TURQUALITY, İhracat Destekleri

Murat Keskin

Mali İşler Müdürü

Banu Koçkar

Genel Müdür