Neden Biz?

KOBİDESK, şirketlerimizin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir olmasını hedefleyen, devlet destekleri konusunda uzmanlaşmış, bir Rönesans Değişim Bilimleri Enstitüsü projesidir.

Firmaların beklentilerine doğru çözümler üreterek sunduğumuz 22 yıllık danışmanlık hizmetimizi DC Dynamic Solution Consultancy’nin Devlet Destekleri konusundaki yüksek deneyimi ile birleştirerek devlet destekleri konusunda bu ihtisas platformunu oluşturduk.

Bu platform ile firmalarımız,

  • Uluslararası düzeyde ticaret kapasitelerini artırmak
  • Yeni hedef pazarlarda faaliyet gösterebilmek
  • Kendilerini etkin tanıtabilmek ve daha birçok faaliyetleri için yararlanabilecekleri İhracat Destekleri,
  • Üretim ve verimliliklerini artırmak,
  • Ar-Ge faaliyetleri ile rekabet gücü elde etmek,
  • Kurumsal yapılarını sağlamlaştırmak için,

tüm devlet destekleri konusunda KOBİDESK ve uzman ekibinden destek alabilir.


KOBİDESK Danışmanlığında,  firmanın stratejik açılımına uygun olarak Devlet Destekleri Planlaması yapılır.

Bu sayede;

  • Firma, bütçesine devlet desteklerinden gelebilecek katkıyı bilir.
  • Desteklere başvuru, takip ve sonuçlandırma aşamalarında eksik veya yanlış başvuru, başvuruda zaman aşımı gibi risklere girilmez.
  • Hedeflenen destek tutarında sapma olmaz.
  • Firmada, devlet destekleri konusundaki yetkinlikleri doğal refleks haline dönüştürecek sistem kurulur.