Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Şirketinizin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef Pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacağınız danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 557.726 TL’ye kadar desteklenir.

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.