Teknik Müşavirlik Şirketleri Desteği

Şirketiniz, bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde, inşaat sektörüne yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütüyorsa bu destekten faydalanabilirsiniz.

 

 • Proje ve sözleşme yönetimi
 • Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri
 • Ön araştırma ve programlama hizmetleri
 • Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler
 • Tasarım yönetimi hizmetleri
 • Kredi raporu hazırlanması
 • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi
 • Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması
 • İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri
 • İnşaat yönetimi
 • Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi
 • Çevre etki değerlendirme hizmetleri
 • Haritalama hizmetleri
 • Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı
 • Risk analizi ve yönetimi
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi
 • Yangın güvenliği danışmanlığı

 

Dikkat:

Destek başvuru tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinizin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 (iki) İş Bitirme Belgesi (idarelerden alınacak resmi yazı veya fatura/onaylı fatura sureti) ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

Ne Kadar Destek alabilirsiniz;

 

TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİ DESTEKLERİ

DESTEK ORANI %

DESTEK ÜST LİMİTİ/USD

AÇIKLAMA

1- Proje Desteği 

 a)Sözleşme bedeli 2.000.000 USD kadar olan projeler

20

300.000

Proje başına

 b)Sözleşme bedeli 2.000.000 - 5.000.000 USD arası projeler

15

500.000

Proje başına

 c)Sözleşme bedeli 5.000.000 - 10.000.000 USD arası projeler

10

750.000

Proje başına

 ç)Sözleşme bedeli 10.000.000 USD ve üzerinde olan projeler

7,5

1.000.000

Proje başına

2- Yurtdışı Ofis Desteği (En fazla 7 yurtdışı ofis için, 3+3 yıl) 

 a) Kira Desteği

50

40.000

Birim başına / yıllık

 b) İstihdam Desteği

 

 

 

     1) T.C. vatandaşı Yönetici Personel - Brüt Maaşı

50

60.000

Birim başına / yıllık

     2) Büro Personeli - Brüt Maaşı

50

36.000

Birim başına / yıllık

 c) Danışmanlık Desteği (En fazla 6 yıl süreyle)

50

30.000

Birim başına / yıllık

3- Reklam, Tanıtım, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Desteği

50

100.000

Yıllık / En fazla 3+3 yıl süreyle

4- Pazar Araştırması Desteği

70

25.000

5 seyahat /yıllık

5- Yurtdışı Fuar Katılım Desteği

50

15.000

Fuar başına

6- Seminer ve Konferans Katılım Desteği

50

5.000

Organizasyon başına

7- Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği

90

….

8- Yurtdışı Eğitim Desteği

50

50.000

Yıllık

9- Yazılım Desteği

50

50.000

Yıllık

10- Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği

50

50.000

Yıllık

11-Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği

50

10.000

Organizasyon başına