İşletme Geliştirme Destek Programı

Herhangi bir proje veya Ar-Ge çalışmasına gerek olmadan faydalanabileceğiniz destek mi arıyorsunuz?

Bu desteklerden faydalanabilirsiniz.

 

Ne kadar destek alabilirsiniz?

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

100.000

60%

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

90.000*


Sanayide Nitelikli Eleman  Desteği

150.000**


Tasarım Desteği

75.000


Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

100.000***


Belgelendirme Desteği

300.000****


Test ve Analiz Desteği

300.000*****


Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

80.000******


Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000


Model Fabrika Desteği

100.000


TeknikDanışmanlık Desteği

50.000*****(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Uygulama Esasları kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100  oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20  ilave edilir.
Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

(****) TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir. TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL. olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

(*****) TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dâhilinde %100 oranında desteklenir.

(******) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

(*******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.