Turquality Öncesi ve Sonrası Danışmanlığı

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü olarak firmanızı, Turquality vizyonuna uygun, sürdürülebilir uluslararası rekabet koşullarına tam donanımlı hazırlamakta ve şirketinizin Turquality kapsamına alınması sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Turquality Hazırlık Danışmanlığı

Turquality’e hazırlık ve başvuru sürecinde, firma yönetiminin bütünüyle destek vermesi ve zorluklar karşısında dirençli olması gerekmektedir, çünkü bu yol uzun ve masraflı olabilir.

Bu süreçte öncelikle firmanın stratejik ve operasyonel süreçleri incelenerek mevcut durumunu analiz edip, süreç açıklıklarını tespit etmekteyiz.

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

süreçlerinde tespit edilen açıklıkların geliştirilmesi için danışmanlarımız bir gantt şeması hazırlar.

Firmanız içinden oluşturulan proje ekibi ile birlikte gantt şemasına uygun geliştirme çalışması yapılır.

Geliştirme çalışmaları için belirlenen süre sonunda firmanın Turquality çerçevesinde öz değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirmenin olumlu olması durumunda başvuru hazırlıklarına başlanır.

 

Turquality Programına Kabul Sonrası Danışmanlık

Turquality/ Marka Programına kabul edilmiş firmalar için;

 • Gelişim Yol Haritası/Stratejik İş Planında belirlenen gelişim alanlarının iyileştirilmesi,
 • Destek Süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi

konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Turquality Desteklerinin Detayı için tıklayınız.