Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşmasına İlişkin Destekler

Türkiye’de yerleşik olup bilişim ve alt sektörlerinde yer alan; yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanız bu desteklerden faydalanabilirsiniz.

Ne Kadar Destek alabilirsiniz;

 

DESTEK KALEMİ

DESTEK ORANI %

DESTEK ÜST LİMİTİ/USD

İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri

Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma

60*

600.000 /yıl

Rapor ve Veri Analizi

60

600.000 /yıl

Belgelendirme

60*

600.000 /yıl

Yurt Dışı Arama

60

300.000 /yıl

E-ticaret Sitelerine Üyelik

60*

48.000 /yıl/site-platform başına

Yazılım/Mobil Uygulama/Dijital Oyun Geliştirme Personel

50***

300.000 /yıl/personel başına / 5 personel

Yazılım Geliştirme İçin Teçhizat, Test Merkezi, Simülatör Kiralama

50****

600.000 /yıl

Yazılım Geliştirme İçin Yazılım Lisansı Kiralama veya Satın Alma

60****

600.000 /yıl

Pazara Giriş (Yerelleştirme)

50

2.400.000/yıl

Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

60*

4.800.000 /yıl/yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu başına

Hizmet Alanlarını Genel Amaçlı Tanıtım ve Pazarlama

60*

3.600.000 /yıl

Ürün Yerleştirme

60

1.200.000 /yıl

Acente Komisyon

50*

1.200.000 /yıl

Dijital Platform Komisyon

50*

1.200.000 /yıl

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım

60*

300.000-600.000 /etkinlik başına

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım

70**

300.000-600.000 /etkinlik başına

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım

60

180.000/etkinlik başına

Yurt Dışı Birim (Brüt Kiralama, Kullanım Hakkı, Komisyon ve Hizmet Giderleri)

60

1.440.000/yıl/birim başına /10 birim

Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri (İşbirliği Kuruluşları İle)

70*

4.800.000 /proje başına

HİSER proje (İşbirliği Kuruluşları İle)

75

4.800.000 TL.

Hiser Pazarlama ve Alım Heyetleri (İşbirliği Kuruluşları İle)

75**

1.800.000 TL.

 

*Hedef/Uzak Ülkeler Listesinde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde 10 baz puan artırılabilir.

**Hedef/Uzak Ülkeler Listesinde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde 20 baz puan artırılabilir.

*** Son 1 yıl içerisinde üniversitelerin Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde birinci miktarda belirtilen destek oranı % 60 olarak uygulanır.

****Teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına %10 ilave edilir.