Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Destekler

Sağlık turizmi sektörü için sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları, spor turizmi için konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri bu desteklerden faydalanabilir.


SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU / SPOR TURİZMİ ŞİRKETİ

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2023

Diğer Limitler

Ön Onay

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

60+10*

Muayenehane ve Poliklinik 4.809 Milyon/yıl Diğer Yararlanıcılar 12.023 Milyon/Yıl Spor Turizmi 2.404 Milyon/Yıl

5 Yıl

1 Ay
(özel tanıtım)

Yurt Dışı Etkinlik Katılım

60+10*

601Bin/Etkinlik Prestijli Etkinlik 1.202 Milyon/Etkinlik

Yurt İçi Etkinlik Katılım

60

601Bin/Etkinlik

Ürün Yerleştirme

60

2.404 Milyon/Yıl

5 Yıl

1 Ay

Acente Komisyon

60

Muayenehane Ve Poliklinik 480 Bin/Yıl Diğer Sağlık Kuruluşları Ve Konaklama Tesisleri 2.404 Milyon/Yıl

5 yıl

SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2022

Diğer Limitler

Ön Onay

Tescil ve Koruma

60+10*

1.202 Milyon/Yıl

Pazara Giriş Belgeleri

60+10**

1.202 Milyon/Belge

İstihdam

60

Muayenehane ve Poliklinik 1.202 Milyon/Yıl Diğer Yararlanıcılar 4.809 Milyon/Yıl

5 Yıl
21.6 Bin/Aylık/Personel

İstihdam Öncesi

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi

60

Muayenehane ve Poliklinik 480 Bin/Yıl Diğer Yararlanıcılar 1.923 Milyon/Yıl

Hasta Yol

60

Muayenehane ve Poliklinik 1.202 Milyon/Yıl Diğer Yararlanıcılar 12.023 Milyon/Yıl

5 Yıl
24 Bin TL/Hasta

Birim

60+10*

Muayenehane ve Poliklinik 1.202 Milyon/Birim/Yıl Diğer Yararlanıcılar 2.885 Milyon/Birim/Yıl

Ülke Başına 5 Yıl
Azami 25 Birim

Yurt İçi Tanıtım/Eğitim

60

1.202 Milyon/Program

Azami 5 Adet/Yıl

1 Ay

Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası

70

4.809 Milyon/Yıl

* “Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi (EK-2)”nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır.

** “Desteklenen Belge, Sertifika ve Akreditasyonlar Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine/akreditasyonlarına ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır.