Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destekler

Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteriyorsanız siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.


LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2023

Diğer Limitler

Ön Onay

Tescil ve Koruma

50+10*

1.202 Milyon TL / Yıl

Pazara Giriş Belgeleri

50+10**

3 Milyon 607 Bin TL / Yıl

Birim

50+10*

1.442 Milyon TL /Yıl

5 Birim,
Ülke Başına 5 Yıl

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

50+10*

3 Milyon 607 Bin TL / Yıl

5 Yıl

Bireysel katılım desteği

50+10*

601 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl

Milli katılım desteği

60+10*

601 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl

Ürün Yerleştirme

50

1.202 Milyon TL / Yıl

5 Yıl

Harcamadan Önce

* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır.

** “Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır.