Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Destekler

Ürün ya da hizmetlerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve/veya sanal fuar organizasyonlarında fuarcılık hizmeti veriyorsanız siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.


FUARCILIK HİZMETLERİ

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2023

Diğer Limitler

Ön Onay

Tescil ve Koruma

50+10*

1.202 Milyon TL / Yıl

Pazara Giriş Belgeleri

50+10**

3 Milyon 607 Bin TL / Yıl

Birim

50+10*

1.442 Milyon TL / Birim / Yıl

5 Birim,
Ülke Başına 5 Yıl

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

50+10*

3 Milyon 607 Bin TL / Yıl

5 Yıl

Bireysel Katılım

50+10*

601 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl

Fuar Alanı Yapım

20-40

16 Milyon 832 Bin TL / Kredi Başına

5 Yıl

Kredi Alımı Öncesi

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon Desteği

50

1.202 Milyon TL / Yıl

2 Ay Önce

Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği

50+10*

1.803 Milyon TL / Yıl

2 Ay Önce

Ürün Yerleştirme

50

1.202 Milyon TL / Yıl

5 Yıl

Harcamadan Önce

* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır.

** Pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranları; iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik pazara giriş belgeleri bakımından 10 (on) baz puana kadar artırılarak uygulanabilir.