Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destekler

Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bu desteklerden faydalanabilir.


FİLM ŞİRKETİ / İNTERNET YAYIN PLATFORM İŞLETMECİSİ

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2023

Diğer Limitler

Ön Onay

Tescil ve Koruma

50+10*

1.202 Milyon TL / Yıl

Pazara Giriş Belgeleri

50+10**

1.202 Milyon TL / Yıl

Acente Komisyon

50

1.442 Milyon TL / Yıl

5 Yıl

Birim

50+10*

1.202 Milyon TL / Yıl

5 Birim,
Ülke Başına 5 Yıl

Korsanla Mücadele Giderleri

50+10***

480 Bin TL / Yıl

5 Yıl / 3 Film

Dublaj veya Altyazı Giderleri

50+10****

480 Bin TL / Yıl / Yabancı Dil Başına

5 Yıl / 2 Film / 8 Yabancı Dil

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

50+10*

9 Milyon 618 Bin TL / Yıl

5 Yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım

50

Etkinlik: 360 Bin TL / Birim/ Yıl Prestijli Etkinlik: 721 Bin TL / Birim / Yıl

Yılda 3 Prestijli Etkinlik

Ürün Yerleştirme

50

2 Milyon 404 Bin TL / Yıl

5 Yıl

2 Ay Önce

Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderleri

20

4 Milyon 809 Bin TL / Yıl

5 Yıl

Kira Ödemesinden Sonra

* “Hedef Ülkeler Listesi”de yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır.

** “Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır.

*** Animasyon filmleri için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

**** Animasyon filmleri ile Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.