Yeşil Hizmetlere Yönelik Destekler

Altyapıya ilişkin olmayan; çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri veriyorsanız siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.


YEŞİL HİZMETLER

Destek Unsuru

Destek Oranı (%)

Destek Üst Limiti (TL) 2023

Diğer Limitler

Tescil ve Koruma

60+10*

1.202 Milyon TL / Yıl

Pazara Giriş Belgeleri

60

1.202 Milyon TL / Yıl

Veri Tabanı Üyelik

60

1.202 Milyon TL / Yıl

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

60+10*

2 Milyon 404 Bin TL / Yıl

5 Yıl

Birim

60+10*

1.442 Milyon TL / Birim / Yıl

5 Birim,
Ülke Başına 5 Yıl

Yurt Dışı Etkinlik Katılım

60+10*

360 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl

İstihdam

50

12 Bin TL / Ay / Personel Başına

5 Yıl / 2 Personel

* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır.